Paremk Drąsos kelią.

Jūsų piniginė parama mums labai svarbi ir reikalinga.

Jeigu nesate deklaravę turto ir pajamų, galite paremti ne daugiau nei 12.00 eurų, o deklaravę – iki 10% metinių pajamų.

Jeigu norite paremti daugiau negu 12 eurų, turit deklaruoti turtą ir pajamas (!) Pajamų (forma GPM311 v.1) ir turto (forma FR0001) yra dvi skirtingos deklaracijos. Abi deklaracijas reikia užpildyti, kad partijai skiriama suma galėtų būti didesnė nei 12.00 eurų.

Galite atlikti pavedimą tiesiai į paramos sąskaitą.

Gavėjas: Drąsos kelias politinė partija

Sąskaitos numeris – LT157300010163465738

Bankas: Swedbank

Mokėjimo paskirtyje įrašyti: Auka partijos rinkiminei kampanijai paremti ir įrašykite savo asmens kodą.

SVARBU
Mokėjimo paskirtyje būtina įrašyti savo asmens kodą. Kitaip Jūsų paramą turėsime grąžinti.
SVARBU
Jeigu nesate deklaravę turto ir pajamų, galite paremti ne daugiau nei 12 eurų.

Apmokėta iš “Drąsos kelias” politinės partijos rinkimų sąskaitos